Halvorsen TEC tildeler Johan Castberg-arbeid til Aker Solutions i Egersund

News in Norwegian on fabrication cooperation with Aker Solutions in Egersund

Halvorsen TEC har tildelt Aker Solutions Egersund kontrakt for fabrikasjon og utrustning av vannbehandlingsmodul til Johan Castberg-feltet. Arbeidet med å forberede fabrikasjonsstart samt materialinnkjøp har allerede startet. Høyaktivitetsperioden vil være sommer og høst 2019, da vil prosjektet ha omlag 175 ansatte i arbeid innenfor portene i Egersund.

Ikke standard tilbudsarbeid

– Vi har nå lagt bak oss seks måneder med konstruktiv samhandling som har resultert i en kontrakt som begge parter er fornøyd med, uttaler Svein Oskar Nuland leder for fabrikasjon og offshore konstruksjon ved Aker Solutions i Egersund.

– For Halvorsen TEC er vannbehandlingsmodulen til Johan Castberg-feltet vårt største prosjekt noensinne. Det er nå 10 måneder siden vi startet opp med å designe denne modulen. Tidlig i denne perioden så vi behovet for en solid samarbeidspartner for å finne de beste løsningene når det gjelder fabrikasjon og utrustning. Vi var i kontakt med flere selskaper med brede erfaring innenfor denne type byggeoppdrag. Disse stilte til rådighet meget erfarent personell som har sittet sammen med TEC sitt prosjekt-team i Stavanger for å finne de beste tekniske løsningene. Etter nøye vurdering av de foreslåtte tekniske løsninger for fabrikasjon og utrustning, falt valget på Aker Solutions i Egersund og det er derfor en fornøyelse å kunne signere denne kontrakten, sier Svein Helge Pettersen administrerende direktør Halvorsen TEC.

Samarbeidet fortsetter

Begge selskapene har en klar ambisjon om å fortsette det gode samarbeidet. Et viktig suksesskriterie for prosjektet vil være å ha personell med fabrikasjonserfaring fra Egersund involvert i utarbeidelsen av detaljdesignet som vil foregå i Stavanger. – Vi må jobbe frem et byggevennlig design for å sikre en robust og effektiv modulfabrikasjon og utrustning, for sammen å skape en trygg og god prosjektleveranse til Statoil, sier Pettersen.

Hensikt

Modulen som skal leveres er en sulfatfjerningsenhet (SRU). Hensikten med modulen er å fjerne uønskede salter og oksygen fra sjøvannet før dette injiseres i reservoaret. Modulen består av tre større filtreringssystemer, hvor to systemer levers med Suez membranteknologi. Det siste systemet, hvor oksygen fjernes fra vannet via membraner, skal leveres av RO Solutions som er et datterselskap av Halvorsen TEC. Dette er patentert teknologi som Statoil nå tar i bruk i større skala.

Johan Castberg har anslagsvis 450-650 millioner fat olje. Feltet er estimert til å produsere olje i over 30 år til en verdi av rundt 290 milliarder kroner (2015-verdi).

Kontaktinformasjon

Svein Helge Pettersen
Managing Director
Techouse
Tel.: 952 37 990
Email:shp@techouse.no

 

Stina Kildedal-Johannessen
Mediekontakt Aker Solutions
Tel.: 55 22 28 00
Mob.: +47 93 41 23 01

E-post: skj@akersolutions.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search