Halvorsen TEC skal levere varmegjenvinnings enheter (WHRU) til Johan Castberg

News in Norwegian – TEC delivers WHRU to Johan Castberg

Halvorsen TEC er blitt tildelt kontrakter for levering av tre varmegjenvinnings enheter (WHRU) til Johan Castberg prosjektet.

Disse enhetene vil bli montert sammen med generatorsett og re-kompressor for å gjenvinne varme fra gassturbinenes eksos.  Dette er utstyr som inngår i topside designet på FPSOen.  Det er Siemens og Baker Hughes, a GE company, som bestiller utstyret på vegne av Equinor.

Store enheter
Samlet vekt på de tre enhetene er nærmere 600 tonn og har en total kontraktsverdi på ca 90 MNOK.  Prosjektet vil bli ledet fra TEC sitt kontor på Skøyen i Oslo og sikrer høyt aktivitetsnivå langt ut i 2019.

Vårt viktigste produkt
Det er denne type varmegjenvinnings enheter som tradisjonelt har vært Halvorsen TEC sitt viktigste produkt. 

-Vi har levert denne type produkter til nybygg markedet siden starten på 2000-tallet.  Nå har vi imidlertid vært igjennom vår lengste periode uten ordreinngang.  Siste ordre fikk vi i 2015 med leveranse i 2016.  Siden den gang har det i hovedsak vært tilbudsarbeid og reservedelssalg som har vært arbeidsoppgavene til teamet som sitter på Skøyen. Første gangen vi var involvert i dagens Johan Castberg het prosjektet Skrugard og årstallet var 2013.  Det har vært mange møter og tilbudstimer som nå har ledet frem til at vi blir tildelt disse prosjektene, sier en fornøyd Tommy Brudal tilbudsleder og salgsdirektør.

Kritiske prosjekter for å bevare spesialist miljø
Denne type produkter har Halvorsen TEC levert verden over og har gjennom årene fått etablert et spesialist miljø på Skøyen.  Olje nedturen har imidlertid vært tøff for dette miljøet.  De siste årene har vært preget av oppsigelser og permitteringer.  Antall ansatte er blitt nesten halvert. 

– Å vinne disse prosjektene var kritisk for å kunne videreføre dette spesialistmiljøet.  Nå har vi sikret nesten 2 år med gode aktivitet og vi har startet prosessen med å ansette flere, for igjen å lage en robust organisasjon, sier Svein Helge Pettersen daglig leder.

Dette er nok et eksempel på hvor viktige Statoil sine prosjekter er for oljenæringen i Norge.  Det er også flott å se at vår innsats og tålmodighet igjennom en lang tilbudsperiode tilslutt blir belønnet med kontrakt, sier Pettersen.

Hensikt
Eksosgassen fra gassturbinen ledes gjennom varmegjenvinningsenheten hvor eksosen avgir varme til et varmemedium (vann/glykol-blanding). Når eksosen passerer varmeveksleren reduseres temperaturen fra ca 550 grader til rundt 100 grader. Varmemediumet distribueres og dekker behovet for prosessvarme og boligformål på FPSOen. Total installert gjenvinningskapasietet er 125 MWth, som tilsvarer energibruket til 50 000 boliger. Varmegjenvinningsenhetene bidrar til et svært energieffektivt anlegg med en total virkningsgrad på nesten 80%.

Om Techouse
Halvorsen TEC ble etablert i 2002, og er i dag en komplett EPCIC-leverandør av vannbehandlingspakker, prosessanlegg,  spillvarmesystemer, støttesystemer for gassturbiner og tilhørende ingeniørtjenester til et bredt spekter av internasjonale oljeselskaper. Halvorsen TEC har hovedkontor i Oslo, med lokasjoner i Stavanger og på Langhus.

For mer informasjon besøk www.techouse.no

KONTAKTINFORMASJON

Svein Helge Pettersen
Daglig leder
Techouse
Tel.: 952 37 990
Email:shp@techouse.no

Tommy Brudal
Salgsdirektør
Techouse
Tel.: 90637419
E-mailt:tbr@techouse.no

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search