Halvorsen TEC og SUEZ tildelt byggekontrakt for vannbehandlingsmodul til Johan Castberg – feltet

News in Norwegian on HalvorsenTEC signing the contract for the Sulphate Removal Unit on Johan Castberg FPSO

Halvorsen TEC, i samarbeid med SUEZ Water Technologies & Solutions business (tidligere GE Water), har jobbet 10 måneder med Front End Engineering and Design (FEED) av vannbehandlingsmodulen til Johan Castberg-feltet. Statoil har nå valgt å videreføre dette arbeidet gjennom å tildele Halvorsen TEC/SUEZ oppdraget med å bygge modulen.

– Vi setter stor pris på at Statoil viser oss denne tilliten. Dette er et veldig spennende prosjekt som inneholder både ny teknologi samtidig som arktiske forhold må hensynstas i designet, sier administrerende direktør i Halvorsen TEC Svein Helge Pettersen.

Prosjektet blir ledet i fra Halvorsen TEC sitt kontor i Stavanger. Her er arbeidet kommet godt i gang med å ferdigstille designet, samt å plassere et stort antall innkjøpsordre for alt utstyret som skal inngå i denne leveransen.

Betydelig størrelse
Dette er en av de større modulene som skal leveres til Castberg, med en vekt på ca 1300 tonn. Kontraktraktverdien er på ca 450 MNOK og er den største kontrakten Halvorsen TEC noensinne har vunnet. Det sikrer selskapet et solid aktivitetsnivå de neste to årene og har gitt grunnlag for nyansettelser. En solid ordrebok kombinert med nyansettelser resulterer også i at Halvorsen TEC kan både vokse som selskap og posisjonere seg for spennende prosjekter i årene som kommer. Hovedfokuset vil imidlertid være å sikre en solid leveranse til Statoil på dette prosjektet.

Hensikt
Modulen som skal leveres er en sulfat fjernings enhet (SRU). Hensikten med modulen er å fjerne uønskede salter og oksygen fra sjøvannet før dette injiseres i reservoaret. Modulen består at 3 større filtreringssystemer, hvor to systemer levers med Suez membran teknologi. Det siste systemet, hvor oksygen fjernes fra vannet via membraner, skal leveres av RO Solutions som er et datterselskap av Halvorsen TEC. Dette er patentert teknologi som Statoil nå tar i bruk i større skala.

Johan Castberg har anslagsvis 450-650 millioner fat olje. Feltet er estimert til å produsere olje i over 30 år til en verdi av rundt 290 milliarder kroner (2015-verdi).

Kontaktinformasjon

Svein Helge Pettersen
Managing Director
Techouse
Tel: 952 37 990

Email: shp@techouse.no

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search